ESCo

ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten.

De contractpartner die de installaties, het energiebeheer en -management, etc. overneemt is meestal een consortium van partijen bestaande uit een technisch team en een financier die feitelijk een concessie van de opdrachtgever krijgt en op basis van een prestatiecontract gedurende langere tijd de integrale energie dienstverlening aan de opdrachtgever terug levert.

Soorten ESCo’s

Er is niet een vaste vorm voor een ESCo. De exacte architectuur van installaties en invulling van andere afspraken zoals financiering, looptijden, etc. zal afhangen van het type project/gebouw en de wensen van de eigenaar/gebruiker.

1. ESCo-light

De ESCo-light richt zich primair op de invoering van energiemanagement (monitoring) om vervolgens op basis van verkregen meetgegevens energiebesparingen te realiseren.

2. Product-ESCo

De Product-ESCo richt zich op één specifieke maatregel (bijvoorbeeld het zuiniger maken van de verlichting).

3. Installatie-ESCo

De Installatie-ESCo richt zich op meer ingrijpende energiebesparende maatregelen (zoals de klimaatinstallaties van het gebouw).

4. Gebouw-ESCo

De Gebouw-ESCo richt zich, naast bovenstaande maatregelen, ook op maatregelen in de schil van een gebouw.

Energy Service Companies (ESCo’s) staan in de belangstelling. Logisch want de eindgebruiker van energie kan via deze opzet haar energiehuishouding kwalitatief beter en/of goedkoper georganiseerd krijgen. Daarnaast zijn voor de eindgebruiker (publiek of privaat) meer voordelen zoals risicovermindering, PR/image verbetering, invulling van milieuwetgeving/-doelstellingen, minder vermogensbeslag en meer mogelijkheden om te gaan focussen op kerntaken.

De voordelen en daarmee kansen voor meer ESCo’s in Nederland zijn evident. Verder kan onvoorwaardelijk gesteld worden dat de drivers om meer werk van intelligente business modellen rond energiehuishoudingen te gaan maken in de toekomst alleen maar sterker zullen gaan worden. In de bron kan u zien aan de hand van wat u invult of het interessant is om samen te werken met een ESCo. http://www.esconetwerk.nl/Account/Quickscan/